GYERMEKVÉDELMI FEJLESZTÉSEK KAPOSVÁRON ÉS SOMOGYSÁRDON

A gyermekszegénység megelőzése és visszaszorítása volt a célja annak a projektnek, melyet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, és konzorciumi partnere, a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány valósított meg a kaposvári járás területén, 70 millió forint, 100%-os, európai uniós támogatásból. A program során szociális fejlesztési-, és támogatási célok megvalósításának helyszínéül szolgáló közösségi tereket alakítottak ki Kaposváron és Somogysárdon.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek felemelését. Az „Infrastrukturális fejlesztés a kaposvári járás gyermekeiért” elnevezésű projekt része e cél megvalósításának.

A fejlesztések során új funkciót kapott a Kaposvár, Sörház utca 10 szám alatti, egykori óvoda épülete. A sokáig kihasználatlanul álló ingatlan felújítási munkálatai 2020 nyarának végén kezdődtek, és 2021 márciusban fejeződtek be. A megújult létesítmény tavaly május óta elsősorban közösségi házként funkcionál, de az épületben irodát kaptak a Gyerekesély Iroda adminisztratív hátterét biztosító munkatársak is. A közösségi ház megnyitását hosszas előkészítő munka előzte meg. Szórólapokon, plakátokon értesítették a rászorulókat a lehetőségről, a menedzsment és a szakemberek felkeresték a közelben levő iskolákat és óvodákat, valamint a környéken élő, hátrányos helyzetű családokat, hogy tájékoztassák őket a lehetőségekről. Az új közösségi tér családbarát szolgáltatásokkal, közösségi- és sportprogramokkal, illetve tanulást támogató-, valamint pedagógiai segítséggel segíti a rászorulókat. Gyógypedagógus, gyógytornász, korai képességfejlesztő, pedagógusok, szociális munkások és pszichológus szolgáltatásai is ingyenesen állnak rendelkezésre. A gyerekek részére naponta egy alkalommal hideg élelmet is biztosítanak.

A projekt infrastrukturális fejlesztésének másik irányaként, a somogysárdi, Táncsics Mihály utcai Esélyponthoz kapcsolódóan, külső közösségi tér, salakos sportpálya épült. A sportpálya építése nemrégiben fejeződött be, az Esélypontot működtető Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány azt várja a fejlesztéstől, hogy egyre több fiatalhoz jut el az alapítvány, ezáltal egyre többeknek nyújthatnak segítséget a rászorulók közül.

Az „Infrastrukturális fejlesztés a kaposvári járás gyermekeiért” (EFOP-2.1.2-16-2019-00135) elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.kaposvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2021. 04. 27.