EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért

Tájékoztató, "Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért" c. projektről

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére van szükség. A cél elérését a Kormány többke között a helyi önkormányzatokkal, egyházi, nonprofit szervezetekkel közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Jelen projekt gazdája Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a konzorciumi partner a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány. A projekt fizikai befejezésének dátuma várhatóan 2022.05.01.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A szerződött támogatási összeg 70.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt célja az EFOP-1.4.2 társprojektben megvalósítandó szolgáltatások biztosításához szükséges infrastruktúra kialakítása.
Mindkét projekt konzorciumban valósul meg, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány részvételével.
Az EFOP-1.4.2-16-2016-00026 sz. Jövőt gyermekeinknek! Összefogása a Kaposvári Járásban elnevezésű projekt célcsoportja a kaposvári járás területen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, a 25 éven aluliak, valamint családjaik. A célok megvalósításához közösségi terek működése szükséges, melyek közül az egyik Kaposváron kerül kialakításra, a volt Sörház utcai óvoda épületében kap helyet. Ahhoz, hogy az épület el tudja látni a közösségi tér funkciót, valamint a projekt szakmai hátterét biztosító szakemberek számára is helyet biztosítson, átalakításra és felújításra szorul. Az épülethez tartozó udvar a kültéri programokhoz jó lehetőséget ad.
Az épületben kialakításra kerülnek a Gyerekesély Iroda irodái, a szakemberek részére munkahelyek, tárgyaló, illetve egy nagyobb közösségi tér is. Emellett helyet kap konyha, mosdók, öltözők is, ahol többek között tisztálkodásra és mosógép elhelyezésére is lesz lehetőség. A szükséges eszközöket szintén jelen projektből kívánjuk beszerezni.

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítványnál, mint konzorciumi partnernél a somogysárdi Esélyponthoz kapcsolódóan külső közösségi tér, sportudvar kialakítása és eszközbeszerzés történik.
A projekt befejezését követően a helyszínek és eszközök továbbra is az EFOP-1.4.2 társprojekt tevékenységeit fogják segíteni. Ennek segítségével a szolgáltatások közelebb kerülnek a területen élő célcsoport tagjaihoz, könnyebben elérhetővé válnak a számukra fontos lehetőségek.
A másik nagyobb beruházásként megjelenő somogysárdi sportpálya az Alapítvány működtetésében a helyi munkát segíti majd, eredményeképpen egyre több fiatalhoz jut el az Alapítvány is, ami az egyre szélesebb körű társadalmi lefedettséggel biztosítja, hogy minél többen kapjanak segítséget a segítségre szorulók közül.

Kaposvár, 2020. március 20.