A projekt célja, hogy Kaposváron és 15 környező településen megoldottá váljon az állati hulladék kezelése, természetesen a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, környezetkímélő technológia alkalmazásával.

A kiírás értelmében a pályázat térségi szintű. Ezért Kaposvár együttműködési megállapodást kötött 15 környékbeli önkormányzattal.

A projekt keretében Kaposvár külterületén állati hulladék begyűjtő és átrakó állomás épül. A telep létrehozása része Kaposvár Megyei Jogú Város környezetvédelmi célú fejlesztésének, illetve segítséget nyújt a környező településeknek az állati hulladék kezelésében.

Szintén a pályázat keretében rekultiválnak Kaposváron és az együttműködő településeken 23 dögkutat, amelyre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - 71/2003 (VI. 27) 18§ - rendelete kötelezi az önkormányzatokat.

A projekt teljes költségvetése (100%):  159.402  ezer Ft
A pályázat önereje (5%):          7.971  ezer Ft

Saját forrás:               2.990,4 ezer Ft
Partnerek forrása:              98  ezer Ft

Az EU Önerő Alapból a saját forrás kiegészítésére
Igényelt BM támogatás összege:       4.782,6 ezer Ft

Igényelt támogatás (95%):        151.431  ezer Ft

A támogatás megítéléséről 2006. szeptember 26-án értesítette az Önkormányzatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve jelezte, hogy a megvalósításhoz 151. 431 ezer forintttal járul hozzá.

2006. október 11-én a KvVM Fejlesztési Igazgatóság KIOP Főosztálya helyszíni szemlét tartott, illetve a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos teendők egyeztetése történt.

A támogatási szerződést 2007. március 9-én kötötték meg a felek.