SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

120 MILLIÓS FEJLESZTÉS A KAPOSFÜREDI TAGÓVODÁBAN

 

2014. június 4.

 

 

Infrastruktúrafejlesztést és eszközbeszerzést valósít meg egy sikeres pályázatnak köszönhetően a kaposvári Nemzetőr sori Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodája. A fenntartó Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 januárjában nyújtott be pályázatot a DDOP-3.1.2-12 azonosítójú „Nevelési intézmények fejlesztése” tárgyú felhívásra, melyen támogatást nyert.

 

A beruházás célja, hogy az intézmény megfeleljen az új köznevelési törvényben előírt intézményi feladatoknak, az épületállomány fejlesztése révén az óvodáztatás céljainak megfelelőbb formában működjön tovább. A 100%-ban európai uniós támogatású projekt összköltsége közel 120 millió forint, melyből az óvodát új épületrésszel bővítik, a régit korszerűsítik, illetve eszközbeszerzéseket hajtanak végre.

 

Jelenleg az épületben, mely eltérő időszakokban készült épületrészekből áll háromcsoportos óvoda működik. Az óvoda nem rendelkezik önálló tornaszobával, logopédiai foglalkoztatóval, orvosi szobával, elkülönítővel, többcélú helységgel, nevelőtestületi szobával, könyvtárszobával, általános szertárral, megfelelő felnőtt öltözővel, korszerű mosdóval és wc-vel. valamint az egyik csoportszobához nem tartozik önálló mosdó.

 

Az építési munkálatok keretében az új épületrészben kialakítanak egy 25 gyermek fogadására alkalmas csoportszobát, tornaszobát, szertárt, egy korszerű melegítőkonyhát, fejlesztőszobát, gyermekelkülönítőt, nevelői,- és könyvtárszobát, személyzeti öltözőt vizesblokkal, teakonyhát a dolgozóknak, tagóvoda-vezetői irodát, valamint egy, a szülők fogadására alkalmas helyiséget. Az épülethez, melyen 2 db napkollektort helyeznek el, tartozik majd egy terasz is.

 

A régi épületrész korszerűsítése is megtörténik: megújul a főhomlokzat, kialakítanak egy új főbejáratot, folyosórendszerrel kötik össze a két épületet, fejlesztik a vizesblokkokat, nyílászárókat cserélnek és akadály-mentesítenek.
Az eszközbeszerzés keretén belül berendezési tárgyakat fejlesztő eszközöket, játékokat és informatikai eszközöket vásárol az intézmény, az őszi tanévkezdésre már megújult óvoda várja a kicsiket

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 
 

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A KAPOSFÜREDI TAGÓVODA FEJLESZTÉSE

Jó ütemben haladnak a munkálatok a Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodájában. Az intézmény infrastrukturális fejlesztése az önkormányzat kezdeményezésére 119.385.982 forintos támogatásból valósul meg.

Tető alá került az új óvodai épület a Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodájában. Az infrastrukturális fejlesztés keretében az új épületben két csoportszobát alakítanak ki. Jelenleg az építési munkálatok utolsó mozzanatait végzi a kivitelező. Az óvoda régi épületében már befejeződtek a munkák, itt a meglévő egyik csoportszobából kialakítottak egy könyvtárszobát, nevelőtestületi szobát, melegítőkonyhát, amit az új épület egyik helyiségével pótoltak, tehát összesen egy csoportszobával bővült az intézmény. Elkészült az új bejárat is, a gyerekek, szülők és dolgozók már ezt használva közlekednek. Az óvoda udvara is megújul, néhány új játszóeszközt telepítenek, és amennyiben az időjárás engedi, a parkrendezési, füvesítési feladatokat is elvégzik november végéig.

Kaposfüredi óvoda

Kaposfüredi óvoda

Kaposfüredi óvoda

2014. 10. 24.


Kaposfüredi óvoda