MEGKEZDŐDTEK A TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK A JÓKAI LIGETBEN

A 75 millió forint, 100 százalékos, európai uniós támogatású, „Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben” elnevezésű projektnek köszönhetően, hamarosan új arcát mutatja a donneri városrész. A településrész rehabilitációjának keretében egyebek mellett rendbe teszik a Jókai ligetet, ahol az év elején munkagépek jelentek meg, és komoly tereprendezési és szegélyezési munkákba kezdtek.

Ahogyan azt korábban Szita Károly polgármester bejelentette, a donneri városrészben mindösszesen 11 milliárd forintból számos fejlesztést hajtanak végre, az egyik ilyen, hogy a Jókai ligetet egy pihenő-szabadidő parkká alakítják át és egy teljesen új közvilágítási rendszert kap a park. Az üzletsort tavaly tavasszal bontották el, most viszont már az új építési munkálatok is elkezdődtek.

A liget mellett futó Csik Ferenc sétányt egyébként két éve, a közlekedési központ építése során már rendbe tették: mintegy 150 új parkolót, gyalog- és kerékpárutat építettek, az új közúti felüljáróhoz csatlakozva pedig egyszerűbbé és gyorsabbá tette a belváros és a Donner közötti átkelést.

A fejlesztésekhez kapcsolódik még, hogy az egykori Szigetvári utcai néhai könyvtár épületét átalakítják, ahova az eredeti elképzelés szerint a polgárőrség irodája költözik majd be. A napokban már a belső terek bontásán dolgoznak a munkások.

A Szent Kereszt-templom előtti terület megújítása viszont elkészült, a kőkereszt azonban még nem került vissza a helyére.

Szeptemberben Szita Károly polgármester egy lakossági fórumon ismertette a terveket, ahol a felmerülő kérdésekre és ötletekre is reagált. A több részes beszélgetéssorozat során a városrészben élőkkel közösen dolgozzák majd ki, hogy az évtized végére milyen fejlesztések valósuljanak meg a Donnerben.

A „Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt várható fizikai befejezése: 2022.05.31.
A projekt összköltsége: 75.000.000,- Ft.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2022. 01. 12.

KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA A DONNERBEN

75 millió forint, 100 százalékos európai uniós támogatással újabb fejlesztések kezdődnek Kaposvár Donner városrészében. A projekt során egyrészt megújítják, modern közösségi térré alakítják át a Zrínyi utcai városi könyvtár épületét, másrészt rehabilitálják a nagy múltú, ám leromlott állapota miatt jelenleg alig látogatott, kihasználatlan Jókai ligetet.

A fejlesztések fő célja, hogy olyan tereket és környezeteket alakítsanak ki, amelyek helyszínt tudnak adni a közösségi rendezvényeknek, elősegítik a közösségépítést, szolgálják a lakosság lelki-mentális és fizikai jóllétét. A projekt szakmai tartalmát a beruházások adják.

A Zrínyi utcai, volt könyvtárépület felújításával lehetőség nyílik arra, hogy a donneri területen belül is újabb szervezetek jelenhessenek meg, elérhetővé téve ezáltal a helyi lakosság számára akár új szolgáltatásokat, melyek hozzájárulnak a fizikai vagy mentális jólét, vagy biztonságérzet fokozásához.

Ugyanezen a célt szolgálja a Jókai liget megújítása is. A kültéri környezet kialakítása 4210 m2-en valósul meg. A területet északról a Csik Ferenc sétány, keletről az uszoda parkolója, délről a Kapos folyó, nyugatról járda és közút határolja. A beruházás során olyan pihenőparkot alakítanak ki, mely a helyi lakosság igényeit szem előtt tartva, hosszú távon biztosítja a rekreáció lehetőségét.
A projekt célcsoportja Kaposvár város teljes lakossága, ezen belül kiemelten Donner városrészben élő kaposváriak.

A megújított liget sportolásra is kiváló lehetőséget nyújt majd, helyszíne lehet a Kaposváron oly népszerű „Kortalan tornának”, a szabadtéri jógának vagy a sétának, a szabadidő aktív eltöltésének. A nyitott téren gyerek- és felnőtt programok valósíthatók meg, találkozók, vagy kiemelt városi rendezvények plusz színtere is lehet majd. A szervezett és tervezett programok mellett lehetőség nyílik a nem tervezett csoportos vagy egyéni kikapcsolódásra is, hiszen olyan hellyé válik a liget, aminek atmoszférája a pihenést, relaxálást is lehetővé teszi majd.

A városrészben jelenleg hiányzik ez a típusú infrastruktúra, minden lakossági egyeztetésen, fórumon elhangzik az ez iránti igény. A lakosság igénybe veszi ugyan a város többi részén található hasonló jellegű tereket, de a helyben elérhető tér sokkal inkább szolgálná igényeiket.

A projekt teljes mértékben illeszkedik a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, annak minden célcsoportja igénybe tudja majd venni a felújított nyitott teret. A mélyszegénységben élők és romák, a gyerekek, a nők, az idősek és a fogyatékossággal élők is folytathatják ott kedvelt tevékenységeiket és részt vehetnek a megrendezésre kerülő programokon, sőt, saját maguknak is szervezhetnek ott találkozókat, szabadidős tevékenységeket.

A fejlesztés a donneri részben valósul meg, viszont az egész város lakosságát szolgálja, hiszen a Virágfürdő melletti terület fejlesztése történik meg. A fürdőt a város lakosságának nagy része rendszeresen igénybe veszi, így a mellette lévő liget megújításával az ő közérzetük is javulni fog.

A „Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt várható fizikai befejezése: 2022.05.31.
A projekt összköltsége: 75.000.000,- Ft.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2021. 09. 30.