TOVÁBB FOLYTATÓDIK A KAPOSSZENTJAKABI VÁROSRÉSZBEN LAKÓ ROMÁK FELZÁRKÓZTATÁSA

Kaposvár önkormányzata – 100%-ban európai uniós forrásból – ismét fejlesztő programokat indít a kaposszentjakabi városrész meghatározott akcióterületén élő roma közösség társadalmi felzárkóztatása érdekében. A 230 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló projekt keretében tanácsadásokkal, rendezvényekkel, képzésekkel, közösségi programokkal várják a szakemberek a területen élő hátrányos helyzetű kaposváriakat a következő 2 évben.

A most induló program nem az első ilyen jellegű kezdeményezés Kaposváron. 2015-ben és 2017-ben is volt már a mostanival azonos tartalmú, szintén uniós támogatottságú projekt, melyben szociális- és egészségügyi szakemberek, pedagógusok egyéni fejlesztési programokba vonták be a célterületen élő romákat. Az akkori program egyik leghangsúlyosabb részét a képzések adták, számos kaposvári roma szerzett olyan bizonyítványt, mely lehetőséget teremtett aztán számára, hogy szakképzett munkaerőként jelenjen meg a munkaerőpiacon.

A most induló programba 149 olyan lakost vonnak be, akik vállalják a szakemberekkel való folyamatos együttműködést.
Ismét is lesznek egyéni tanácsadások, tematikus rendezvények, egészségügyi, közösségfejlesztő és beilleszkedést segítő programok, de sor kerül majd készségfejlesztő klubokra, pályaorientációs táborokra, és segítséget kapnak majd pénzügyi, családszervezési, életvezetési, adósságkezelési és munkaerő-piaci kérdésekben is.

A fejlesztések a szociális, oktatási és egyéb humán segítő területen dolgozó szakemberek bevonásával történnek, rajtuk kívül öt szociális munkás mentorálja majd folyamatosan a programba bevont családokat, napi szintű segítséget adva nekik olyan élethelyzetekben, mint például gyermekeik tanulmányi felzárkóztatása, lakókörnyezetük szépítése, megóvása, a kisgyermekeik gondozása.

A projektnek köszönhetően a szentjakabi városrészben élő romák tehát újabb lehetőséget kapnak életminőségük javítására, elősegítve ezzel nemcsak a maguk, hanem a városrész társadalmi integrációját is.

„A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló, helyi szintű komplex programok Kaposváron” (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001) elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Suociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt várható befejezési ideje: 2023.02.28.

A projektről bővebb információt a www.kaposvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Mágó Armand sajtóreferens
Elérhetőség: kaposvarsajto@gmail.com

2021. 04. 01.