Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

 

2021/04/28

  


 


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005

Kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A Projektre megítélt támogatás összege 248.604.338,-Ft, azaz kétszáznegyvennyolcmillió-hatszáznégyezer-háromszázharmincnyolc forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A Projektet fő helyszíne 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály utca 4. hrsz. 344/1

 

Rövid összefoglalás a projektről:

Az energetikai fejlesztés műszaki szükségessége indokolt. Az iskolaépületet energiapazarlóan, a kívánt komfortfokozat nélkül lehet üzemeltetni. Energetikai szempontból az épületek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés- és világítástechnikai korszerűsítés, valamint a projektarányos akadálymentesítés nagymértékben segítené a gazdaságosabb működtetést és az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

·         az önállóan támogatható tevékenységek köréből a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, távhőellátás szekunder oldali gépészeti elemeinek cseréje, hőleadó berendezések korszerűsítése és cseréje,

·         az önállóan nem támogatható tevékenységek köréből a meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek, konyhai központi hővisszanyerő berendezés beépítése,

·         a kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés (a pályázati felhívás előírásainak megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező szakember bevonásával biztosítjuk a kiviteli tervek elkészítése során).

Az épületek szakszerű használatának érdekében betervezésre került egy erre irányuló képzés lebonyolítása.A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

Az épület energetikai korszerűsítése közvetlenül járul hozzá az intézkedés átfogó céljához, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve alcéljához, a többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújításához és fejlesztéséhez.

A projekt hosszú távon és közvetetten, a fogyasztás csökkentésén keresztül elősegíti az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.15.

 

 

KORSZERŰ HŐSZIGETELŐ RENDSZERT ÉS FŰTÉST, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓKAT, TAKARÉKOS VILÁGÍTÁST KAP A MEGYEI KÖNYVTÁR

Kaposvár önkormányzata Európai Uniós támogatással 248,6 millió forintból fejleszti a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületét. Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően csökken majd az intézmény energiaköltsége, ezzel együtt pedig kellemesebb, komfortosabb környezet várja majd a könyvtárlátogatókat. A nagyszabású beruházással az év végére készülnek el.

Szita Károly polgármester sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy ebben az esztendőben Kaposváron 2,3 milliárdot költenek energiatakarékossági beruházásokra. A tervek szerint négy intézmény újul meg: a volt levéltár épülete, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, a Lamping József Építőipari Technikum, és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár.

Kaposvár polgármestere a könyvtár mellett tartott keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az orosz-ukrán háború megemelte az energiaárakat, a város által üzemeltetett intézményekben több mint három milliárd forinttal kell többet fizetni a gázért és a világításért. Kaposvár 2030-ra kitűzött célja, hogy energia független legyen, viszont az elmúlt év, illetve az előttünk álló időszak felgyorsítja a beruházásokat.

A Takáts Gyula Könyvtárban a napokban kezdte meg a munkálatokat egy kaposvári vállalkozás, a tervek szerint év végére készülnek el. Kicserélik a nyílászárókat, a teljes épület korszerű hőszigetelő réteget kap, új fűtési rendszert és világítást építenek ki. Rázsits Veronika, az intézmény igazgatója elmondta: a könyvtár eddig is spórolt a gáz- és villanyszámlán, de a szigeteléssel, az új nyílászárókkal és a modern kazánnal még inkább csökkenteni tudják majd a költségeket. Új szolgáltató teret is beépítenek a gyerekkönyvtári részlegbe, ahol eddig nem volt radiátor és szigetelés, így bővíteni tudják ezt a részt is. A legnagyobb könyvkiválasztó térben pedig korszerű világítás fogja várni a látogatókat - árulta el az igazgató.

„A Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005) elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„A projektről bővebb információt a www.kaposvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2023. 03. 14.