Megújul az építőipari – energetikai beruházással spórol az iskola

 

2023 / július / 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár önkormányzata 2023-ban 2,3 milliárd forintot költ energiatakarékossági beruházásokra. A tervek szerint megújul a Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, de emellett a Közgazdasági, a volt levéltár épülete, a Takáts Gyula Könyvtár is.

– Az orosz-ukrán háború miatt kialakult energiaválság is megerősítette a célkitűzésünket, mely szerint a lehető legnagyobb mértékben energia függetlenné kívánunk válni. Célunk, hogy minél kevesebb energiát kelljen vásárolnunk, különösen most, amikor ennyire magas a gáz és a villany ára – mondta el a projekttel kapcsolatos megkeresésünkre Szita Károly polgármester. Hozzátette azt is, hogy Kaposvár már eddig is sokat költött energia-megtakarítást célzó beruházásokra és a megújuló energiaforrásokra, azonban a mostani energiahelyzet miatt ezeket a beruházásokat fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy minél kevesebb drága gázt és villanyt kelljen fizetniük a kaposváriaknak. 

Agócs Attila Lamping József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója kérdésünkre elmondta: megújul a homlokzati hőszigetelés, ami azt jelenti, hogy 15 cm-es "hőszigetelő ruhát" kap az iskola, a lábazatot is hőszigetelik, kiegészítve az 1600 négyzetméteres padlás betakarásával. Emellett kicserélik a homlokzati nyílászárókat, valamint a radiátorokat is. 

A Kaposvári Szakképzési Centrum létrejötte óta 6 milliárd forintot fordított intézményei fejlesztésére. Az építőipari iskolában is számos beruházás valósult meg – mondta el Agócs Attila igazgató, majd így folytatta: – A Centrum által biztosított alapanyagból folyamatosan korszerűsítjük az iskolát, a munkát az építőipari, faipari és épületgépészeti tanulók végzik a duális képzés mellett. Az elmúlt években a vizesblokkok új burkolatot kaptak és megvalósult az épületgépészeti korszerűsítése is. Az építőmesteri tanműhely fűtését is modernizáltuk, de megújultak a szépészeti tanműhelyek is. 2016-ban megtörtént a fűtési rendszer korszerűsítése, új kazánokkal, 2019-ben pedig a főépületben a teljes villamoshálózat megújult, mintegy 10 kilométernyi vezetéket cseréltünk ki a világítás teljes korszerűsítse mellett. Az iskola sportcsarnokának tetőszerkezetére napelemeket telepítettünk, a felhasznált villamos energia csökkentésének érdekében.

 

 

 

„A Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002) elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

 

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése

 

2021/04/14

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002

Kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

 

A Projektre megítélt támogatás összege 511 536 025 Ft, azaz ötszáztizenegymillió-ötszázharminchatezer-huszonöt forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A Projektet fő helyszíne 7400 Kaposvár, Cseri út 6. hrsz. 9335.

 

Rövid összefoglalás a projektről:

 

A projekt célja a Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése.

Az energetikai fejlesztés szükségessége indokolt. Az iskolaépületet energiapazarlóan, a kívánt komfortfokozat nélkül lehet üzemeltetni. Energetikai szempontból az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, részleges épületgépészeti korszerűsítés, valamint a projektarányos akadálymentesítés nagymértékben segítené a gazdaságosabb működtetést és az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

 

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

·       az önállóan támogatható tevékenységek köréből a külső határoló szerkezetek szükséges helyeken történő utólagos szigetelése, a földszinti lábazati falak utólagos vízszigetelése, külső nyílászárók cseréje, illetve műszaki korszerűsítése,

·       az önállóan nem támogatható tevékenységek köréből a hőleadó berendezések korszerűsítése és cseréje,

·       a kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés (a pályázati felhívás előírásainak megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező szakember bevonásával biztosítjuk a kiviteli tervek elkészítése során).

Az épületek szakszerű használatának érdekében betervezésre került egy erre irányuló képzés lebonyolítása.

 

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

 

Az épület energetikai korszerűsítése közvetlenül járul hozzá az intézkedés átfogó céljához, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve alcéljához, a többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújításához és fejlesztéséhez.

 

A projekt hosszú távon és közvetetten, a fogyasztás csökkentésén keresztül elősegíti az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést.

Az épület helyi védelem alatt áll.

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 12. hó 15. nap.