Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése

 

2021/04/14

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002

Kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

 

A Projektre megítélt támogatás összege 328 825 600 Ft, azaz háromszázhuszonnyolcmillió-nyolcszázhuszonötezer-hatszáz forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A Projektet fő helyszíne 7400 Kaposvár, Cseri út 6. hrsz. 9335.

 

Rövid összefoglalás a projektről:

 

A projekt célja a Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése.

Az energetikai fejlesztés szükségessége indokolt. Az iskolaépületet energiapazarlóan, a kívánt komfortfokozat nélkül lehet üzemeltetni. Energetikai szempontból az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, részleges épületgépészeti korszerűsítés, valamint a projektarányos akadálymentesítés nagymértékben segítené a gazdaságosabb működtetést és az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

 

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

·       az önállóan támogatható tevékenységek köréből a külső határoló szerkezetek szükséges helyeken történő utólagos szigetelése, a földszinti lábazati falak utólagos vízszigetelése, külső nyílászárók cseréje, illetve műszaki korszerűsítése,

·       az önállóan nem támogatható tevékenységek köréből a hőleadó berendezések korszerűsítése és cseréje,

·       a kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés (a pályázati felhívás előírásainak megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező szakember bevonásával biztosítjuk a kiviteli tervek elkészítése során).

Az épületek szakszerű használatának érdekében betervezésre került egy erre irányuló képzés lebonyolítása.

 

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

 

Az épület energetikai korszerűsítése közvetlenül járul hozzá az intézkedés átfogó céljához, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve alcéljához, a többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújításához és fejlesztéséhez.

 

A projekt hosszú távon és közvetetten, a fogyasztás csökkentésén keresztül elősegíti az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést.

Az épület helyi védelem alatt áll.

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 09. hó 30. nap.