Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése

 

2021/05/10

 


 

 

 

 


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001

Kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A Projektre megítélt támogatás összege 512 420 814 ,-Ft, azaz ötszáztizenkettőezer-négyszázhúszezer-egyszáz forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A Projektet fő helyszíne 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2. hrsz. 799/3.

 

Rövid összefoglalás a projektről:

Az energetikai fejlesztés műszaki szükségessége indokolt. Az iskolaépületet energiapazarlóan, a kívánt komfortfokozat nélkül lehet üzemeltetni. Energetikai szempontból az épületek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés- és világítástechnikai korszerűsítés, valamint a projektarányos akadálymentesítés nagymértékben segítené a gazdaságosabb működtetést és az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

·         az önállóan támogatható tevékenységek köréből a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, távhőellátás szekunder oldali gépészeti elemeinek cseréje, hőleadó berendezések korszerűsítése és cseréje,

·         az önállóan nem támogatható tevékenységek köréből a meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek, konyhai központi hővisszanyerő berendezés beépítése,

·         a kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés (a pályázati felhívás előírásainak megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező szakember bevonásával biztosítjuk a kiviteli tervek elkészítése során).

Az épületek szakszerű használatának érdekében betervezésre került egy erre irányuló képzés lebonyolítása.

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

Az épület energetikai korszerűsítése közvetlenül járul hozzá az intézkedés átfogó céljához, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve alcéljához, a többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújításához és fejlesztéséhez.

A projekt hosszú távon és közvetetten, a fogyasztás csökkentésén keresztül elősegíti az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.11.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGÚJUL A KÖZGAZDASÁGI, ENERGETIKAI BERUHÁZÁSSAL SPÓROL AZ ISKOLA

Kaposvár önkormányzata Európai Uniós támogatással közel 473 millió forintból fejleszti a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületét. Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan nagymértékben csökken majd az iskola energiaköltsége, ezzel együtt pedig nő a tanulók és diákok komfortérzete.

Szita Károly polgármester sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy ebben az esztendőben Kaposváron 2,3 milliárdot költenek energiatakarékossági beruházásokra. A tervek szerint négy intézmény újul meg: a Közgazdasági mellett felújításokat végeznek még volt levéltár épületében, a Takáts Gyula Könyvtárban illetve a Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában. – Az orosz-ukrán háború miatt kialakult energiaválság is megerősítette a célkitűzésünket, mely szerint a lehető legnagyobb mértékben energia függetlenné kívánunk válni. Célunk, hogy minél kevesebb energiát kelljen vásárolnunk, különösen most, amikor ennyire magas a gáz és a villany ára – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette azt is, hogy Kaposvár már eddig is sokat költött energia-megtakarítást célzó beruházásokra és a megújuló energiaforrásokra, azonban a mostani válság miatt ezeket a beruházásokat fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy minél kevesebb drága gázt és villanyt kelljen fizetniük a kaposváriaknak.

Keczeli László, a közgazdasági igazgatója elmondta: a beruházás során az épület külső hőszigetelést kap, kicserélik a nyílászárókat és felújítják a villamoshálózatot. A lámpatesteket LED-es fényforrásokra cserélik, a fűtőtesteket is korszerűsítik oly módon, hogy osztályszinten tudják majd szabályozni a hőmérsékletet. A felújításoknak köszönhetően, várhatóan 50 százalékkal fog csökkenni az iskola energiaköltsége. Az igazgató arról is beszámolt, hogy a kivitelező ígéretet tett arra, hogy szeptember 1-ig végeznek a munkákkal, illetve kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy minél kevésbé zavarják a tanítást.

Csiba Ágota a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárja arról számolt be, hogy a centrum létrejötte óta 6 milliárd forintot fordítottak intézményeik fejlesztésére. Csak a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum felújítására 2015 óta már több mint 300 millió forintot költöttek. Az elmúlt évek során már megújult a B épület, kicserélték az utcafront felőli nyílászárókat, felújították a vizesblokkokat új eszközöket is vettek. – A mostani beruházással nemcsak szebb és vonzóbb lesz az intézmény, hanem energiát is tudunk megtakarítani, ami ma már elsődleges szempont” – hangsúlyozta Csiba Ágota, hozzátéve, hogy az iskolában amennyire lehet, most is takarékoskodnak az energiával, betartják a kormányrendeletben foglaltakat.

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001) elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„A projektről bővebb információt a www.kaposvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2023. 03. 07.