Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése

 

2021/05/10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001

Kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A Projektre megítélt támogatás összege 472 649 100 Ft, azaz négyszázhetvenkettőmillió-hatszáznegyvenkilencezer-száz forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A Projektet fő helyszíne 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2. hrsz. 799/3.

 

Rövid összefoglalás a projektről:

Az energetikai fejlesztés műszaki szükségessége indokolt. Az iskolaépületet energiapazarlóan, a kívánt komfortfokozat nélkül lehet üzemeltetni. Energetikai szempontból az épületek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés- és világítástechnikai korszerűsítés, valamint a projektarányos akadálymentesítés nagymértékben segítené a gazdaságosabb működtetést és az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

A projekt keretében tervezett fejlesztések:

·         az önállóan támogatható tevékenységek köréből a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, távhőellátás szekunder oldali gépészeti elemeinek cseréje, hőleadó berendezések korszerűsítése és cseréje,

·         az önállóan nem támogatható tevékenységek köréből a meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek, konyhai központi hővisszanyerő berendezés beépítése,

·         a kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés (a pályázati felhívás előírásainak megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező szakember bevonásával biztosítjuk a kiviteli tervek elkészítése során).

Az épületek szakszerű használatának érdekében betervezésre került egy erre irányuló képzés lebonyolítása.

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

Az épület energetikai korszerűsítése közvetlenül járul hozzá az intézkedés átfogó céljához, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítéséhez, illetve alcéljához, a többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújításához és fejlesztéséhez.

A projekt hosszú távon és közvetetten, a fogyasztás csökkentésén keresztül elősegíti az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 09. hó 30. nap.