ELKÉSZÜLT A VÁR PARK AZ EGYKORI NOSTRA HELYÉN

Történelmi helyszínen épült meg Kaposvár új, modern, mégis a több százéves múltat idéző és az előtt tisztelgő, Vár parknak elnevezett új közösségi tere. A beruházás „Az egykori Nostra épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron” elnevezésű projekt keretében, 706,78 millió forint, 100 százalékos, európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból készült el 2021 augusztusára.

– Egy város soha nincs készen, ám fontos, hogy az elődeink által megépített értékek se tűnjenek el, hiszen ez a város azért születhetett meg, mert sokan voltak olyanok, akik itt akartak élni, s itt képzelték el a jövőjüket – fogalmazott Szita Károly az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó átadáson. Kaposvár polgármestere beszédében felidézte a terület közelmúltját, azokat a lépéseket, amelyeket az önkormányzat megtett a területi visszavásárlásától a Vár park megépítéséig.

Az egykori Nostra területe csaknem 707 millió forintból kapott új funkciót és arculatot. A korábban itt álló épületeket elbontották, a szakemberek elvégezték a régészeti feltárásokat, majd megkezdődött a park kialakítása. A 14. században épített kaposvári vár helyén egy annak a történetét bemutató történelmi tanösvény, tematikus játszótér, szabadtéri rendezvénytér épült a hozzá tartozó járdákkal, sétautakkal, parkolókkal. A terület hasznosítása során egyebek között létesítettek egy csaknem 80 négyzetméteres kerékpárpontot is, mindemellett pedig fejlesztették a közvilágítást és bővítették a térfigyelő kamerarendszert. A környezetrendezés során lombhullató fasort telepítettek és vízáteresztő burkolatokat építettek.

A projektről bővebb információt a www.kaposvar.hu oldalon olvashatnak.

„Az egykori Nostra épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron” elnevezésű, TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2021. 08. 23.

MEGKEZDŐDNEK AZ ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A NOSTRA HELYÉN

Történelmi helyszínen épül meg a következő időszakban Kaposvár új, modern, mégis a több százéves múltat idéző és az előtt tisztelgő közösségi tere. Az egykori gabonaraktár helyén lezárultak a bontási és régészeti munkák, múlt szerdán pedig letették az alapkövét annak a létesítménynek, amely nemcsak rendezetté teszi a területet, hanem kaput nyit a Cseri városrész irányába is.

– Történelmi felelősségünk sokrétű. Miközben a jelenben hozzá kell tennünk a magunk részét e város építéséhez, azonközben felelősek vagyunk azért, hogy a korábban elkövetett hibákat a legjobb tudásunk szerint orvosoljuk. Nemkülönben felelősségünk van abban is, hogy az eleink által megteremtett értékek ne tűnhessenek el nyomtalanul – mondta az ünnepélyes alapkőletételen Szita Károly polgármester.

A városvezető hozzátette, hogy a beruházással emléket állítunk őseinknek, s egyben a környék méltóvá válik a mai városhoz. – Új kaput nyitunk a belváros és a Cser között, miként a közlekedési központ kialakításával megtettük azt a Donner irányába is. Tesszük ezt azért, mert ezek a városrészek jobb sorsra érdemesek. A Kaposvár átfogó megújítását célzó Németh István Program a végéhez közeledik. Olyan időszakon vagyunk túl, amely jó, ha egyszer megadatik egy évszázadban. Mi történelmi lehetőséget kaptunk azzal, hogy mindezt megvalósíthatjuk. Büszkén állíthatjuk: a beruházások nyomán komoly lépéseket tettünk annak érdekében, hogy elérjük a legfőbb célunkat, vagyis azt, hogy a kaposváriak jobban élhessenek – tette hozzá Szita Károly.

Az egykori Nostra területe 605 millió forintból kap új funkciót és arculatot. Az itt álló épületeket már elbontották, a szakemberek elvégezték a régészeti feltárásokat, így most kezdődhet a park kialakítása. A 14. században épített kaposvári vár helyén egy annak a történetét bemutató történelmi tanösvény, tematikus játszótér, szabadtéri rendezvénytér épül a hozzá tartozó járdákkal, sétautakkal, parkolókkal. A terület hasznosítása során egyebek között létesítenek egy csaknem 80 négyzetméteres kerékpárpontot. Mindemellett fejlesztik a közvilágítást, bővítik a térfigyelő kamerarendszert. A környezetrendezés során lombhullató fasort telepítenek, és vízáteresztő burkolatokat építenek.

„Az egykori Nostra épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron” elnevezésű, TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2020. 10. 09.

BELVÁROSHOZ MÉLTÓ, CSALÁDBARÁT ZÖLDTERÜLET VÁLTJA AZ EGYKORI MAGTÁRAT

Az 1931-ben emelt Nostra elbontását követően Kaposvár rendet tesz a belváros szélén. A romos épületegyüttes több mint egy évtizeden át használaton kívül volt. Helyén 605 millió forintból az egykori várat bemutató történelmi tanösvényt, tematikus játszóteret, szabadtéri rendezvényteret, valamint járdákat, sétautakat alakít ki az önkormányzat.

A leromlott, elavult terület újrahasznosításával egy fenntartható városi környezetet alakítunk ki. Olyan fejlesztéseket tervezünk, melyek család- és klímabarát módon segítik a környék megújítását, szabadidős zöldterületté válását. A városképet javító, a városi környezet színvonalát emelő fejlesztések jelentősen javítják Kaposvár befektetésösztönző képességét, s növelik városunk turisztikai vonzerejét is. Szita Károly Kaposvár polgármestere

Ma a városi életminőség a befektetési döntések meghozatalánál és a munkavállalás szempontjából is fontos tényezőnek számít, ezért közérdek a színvonalas városi környezet és szolgáltatások biztosítása. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, Kaposvár térségi-gazdasági központi szerepét erősítő, valamint a helyi gazdaságot ösztönző beruházások megvalósítása kiemelt célja a városnak.

Így lesz még zöldebb város Kaposvár!

A beruházás részeként új zöldfelület születik a belvárosban. A 11 600 m2-es terület több mint 80 százalékát borítják majd növények.
A kövek helyét a növények veszik át. Az ötszintes, mintegy 3000 m2 szintterületű épület, valamint a kilencszintes, 316 m2 alapterületű, toronyszerű silóépület törmelékét ugyancsak újrahasznosítja a város: minősítését követően a zártkerti utak megújítását szolgálja.

A Nostra területének átalakítása és környezettudatos újrahasznosítása településfejlesztő beavatkozás. A város ennek jegyében az aktív pihenést és feltöltődést szolgáló környezetet alakít ki, amelyben egy történelmi tanösvény éppúgy helyet kap, mint a tematikus játszótér vagy éppen a kerékpárpont és -szerviz. Mindemellett az önkormányzat elektromos töltőállomást, új buszöblöket és parkolókat is épít, valamint korszerűsíti a közvilágítást és bővíti a térfigyelő kamerarendszerét.

A bontásai munkálatok javában zajlanak, a beruházás 2019 második félévében készül el.

„Az egykori Nostra épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron” elnevezésű, TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2018. 11. 25.