MEGÚJULT A CUKORGYÁR ÉS A MALOM KÖRÜLI UTAK KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁJA

201,21 millió forint százszázalékos, európai uniós vissza nem térítendő támogatásból újabb ipari területekhez kapcsolódó utak újultak meg Kaposváron: ezúttal a Malom és Kertalja utcák, valamint a Pécsi utcáról nyíló iparterületi bekötőút közlekedési infrastruktúráját korszerűsítette Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Kaposvár önkormányzatának hosszú évek óta tartó törekvése olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt az iparterületi igénnyel fellépő, új befektetők számára. Ezen cél érdekében 2018-ra a város több iparterületének - Észak-nyugati, Közép-északnyugati, valamint Videoton ipari park - közlekedési infrastruktúráját már felújították. Az elsődleges utak korszerűsítését követően, 2019-ben a város a gazdasági területekhez kapcsolódó alacsonyabb rendű utak is megújítását tűzte ki célul annak érdekében, hogy ezek a területek is jól megközelíthetők legyenek. a vállalkozások és munkavállalók számára.

A „Kaposvár Malom utca, Kertalja utca és bekötőút infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű projekt során a Cargill Magyarország Zrt. (malom), valamint a Magyar Cukor Zrt. megközelítését biztosító utak infrastruktúrája újult meg: új aszfaltburkolatot kaptak, és megszépültek a hozzájuk kacsolódó parkolók és járdák is. Nem maradtak el a közműfejlesztési feladatok sem: megoldották a csapadékvíz megfelelő elvezetését, korszerűsítették a terület közvilágítását, a víz- és szennyvízvezetékeket, valamint egyéb tereprendezési munkák is készültek.

A munkálatok végeztével könnyebbé vált a területen működő cégek biztonságos megközelítése, a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javult a területen dolgozók vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.

A „Kaposvár Malom utca, Kertalja utca és Bekötőút infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektről bővebb információt a következő oldalon olvashatnak: www.kaposvar.hu

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2020. 11. 16.