KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Az Önkormányzat bemutatása:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-a alapján az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészületével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel.
Az Önkormányzat és a projektben felmerülő feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal tevékenységét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint végzi.
Az SZMSZ 50. § a) pontja szerint a Közgyűlést és az Önkormányzatot a polgármester, illetve az általa felhatalmazott alpolgármester jogosult képviselni.
Az SZMSZ 51. § (1) pontja szerint a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alkalmazása során kétszintű, igazgatóságokból (főosztály) és irodákból (osztály) áll.
Az SZMSZ 51. § (2) pontja szerint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:

 • Gazdasági Igazgatóság
 • Közigazgatási Igazgatóság
 • Titkársági Igazgatóság
 • Műszaki és Pályázati Igazgatóság
 • Környezetfejlesztési Igazgatóság
 • Polgármesteri Iroda
 • Ellenőrzési Iroda
 • Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Csoport
Célcsoport: Az önkormányzat dolgozói, akik számára a bevezetésre kerülő rendszer által az adminisztratív terhek csökkenése, az ügyek könnyebb átláthatósága várható, valamint az állampolgárok, mint ügyfelek akik érdekében pedig a gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb ASP technológia alkalmazása magas színvonalú kiszolgálást biztosít.

Egyes vállalt tevékenységek, végzendő feladatok, megvalósításuk:
Iratkezelő-, gazdálkodási-, ingatlanvagyon-kataszter-, ipar- és kereskedelmi-, elektronikus ügyintézési portál-, hagyatéki leltár- és önkormányzati adórendszerhez kívánunk csatlakozni.
Az egyes beszerzések esetében az önkormányzat nem éri el a közbeszerzési értékhatárokat, ezért közbeszerzési eljárást ezen projekt keretében nem indít, beszerzéseit a helyi beszerzési szabályzatának megfelelően bonyolítja le.
Az eszközbeszerzés keretében 22 db kártyaolvasó beszerzését az ügyintézői munka könnyítése érdekében pedig 19 db nagyméretű (24"-os) monitor beszerzését tervezzük megvalósítani.
Az IT biztonsági szabályzatot és az iratkezelési szabályzat módosítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, valamint szükséges az ASP-ben érintett igazgatóságok tevékenységének a változása miatt további információbiztonsági eljárásokat módosítása: "A Közigazgatási Igazgatóság Tevékenysége", "A Titkársági Igazgatóság Tevékenysége" és "A Gazdasági Igazgatóság Tevékenysége" elnevezésű dokumentumok esetében.
Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása körében űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkésztését, honlapon való közzétételét, űrlapok publikálását, vállalkozók és számviteli szolgáltatók számára rendszer ismertetését és az önkormányzati rendelet megalkotását tervezzük, melyhez az önkormányzat saját dolgozóit kívánjuk igénybe venni (célfeladat/megbízási szerződés keretében).
Adattisztítást, a testreszabást és tesztelést belső- (saját dolgozókkal célfeladatként), a migrációt a meghatározott módszertan alapján központi támogatás segítségével külső erőforrásokkal (vállalkozóval történő szerződéskötés) kívánjuk megoldani.
Az oktatások esetében amennyiben az nem helyben történik az utazás költségére jutó támogatási összeget igénybe kívánjuk venni.
A nyilvánosság biztosítására külső erőforrást kívánunk igénybe venni, azonban a projektmenedzsment feladatokat saját dolgozókkal kívánjuk megoldani azok bérének költségként történő elszámolásával.

Elérni kívánt eredmények:
 • Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező szakrendszerhez való rendszercsatlakozás)
 • Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek
 • Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek
 • Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok
 • A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok
 • A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció
 • Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződés a projekt fizikai zárásának időpontjában

Rendelkezésre álló eszközök:
 • 50/50 Mbit/s internet kapcsolat.
 • Passzív hálózat, aktív eszközökkel, szünetmentes adattárolás tápegységgel, rack-szekrényekkel.
 • 2015-ös beszerzésű korszerű Windows-munkaállomások (Core i5, 4 GB RAM, 120 GB SSD HD) Windows 10 operációs rendszerrel, Microsoft Office 2016 irodai programcsomaggal
 • ff. kétoldalas hálózati nyomtatók
 • nagy teljesítményű ff. multifunkciós nyomatkészítők