Már gyűjtik a város polgárai a használt sütőolajat a Kaposváron
A   házhoz   menő   szelektív   hulladékgyűjtés   még   ma   sem   túl   elterjedt   Magyarországon,   miközben   Kaposvár,   illetve   Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás településein már csaknem 10 éve működő gyakorlat.
  Ez   adta   a   mintát   számunkra,   hogy   a   használt   sütőolaj   tekintetében   is   egy   hasonló   rendszert   találjunk   ki,   amelyben  házhoz   megyünk   a   hulladékért.   Mi   csak   azt   kérjük   a   kaposváriaktól,   hogy   vegyék   át   díjmentesen   az   olaj   gyűjtésére  szolgáló   háromliteres   edényt,   használják   a   mindennapokban,   s   a   szállítási   naptárban   megjelölt   időpontban   tegyék  ki   ingatlanuk   elé.   Már   több   mint   háromezer   háztartásban   élnek   ezzel   a   lehetőséggel,   vagyis   már   több   mint   tízezer  partnere   van   a   városnak   abban,   hogy   a   használt   sütőolaj   ne   a   környezetet   szennyezze,   hanem   bioüzemanyagként  hasznosuljon.   A   cél   az,   hogy   a   lehető   legtöbben   csatlakozzanak   a   programunkhoz.   Optimista   vagyok,   ugyanakkor  még   nagyon   sokat   kell   beszélnünk   erről   ahhoz,   hogy   mindenkihez   eljusson   a   híre     foglalta   össze   az   elmúlt   időszak  tapasztalatait Szita Károly, Kaposvár polgármestere.
A   városvezető   a   program   elindulása   kapcsán   levelet   is   írt   a   kaposváriaknak   a   tudnivalókról,   ezt   azóta   minden  háztartásba   eljuttatta   az   önkormányzat.   A   polgármester   ebben   hangsúlyozza:   a   begyűjtés   csak   a   kaposváriak  közreműködésével   válhat   sikeressé,   s   csak   azáltal   érhető   el,   hogy   gyermekeink   és   unokáink   egy   még   tisztább,   még  élhetőbb Kaposváron nőhessenek fel.
A   gyűjtés   először   a   családi   házas   övezetekben   kezdődött   meg,   az   ehhez   szükséges   palackokat   a   személyi  igazolvány   és   a   lakcímkártya   bemutatásával   az   önkormányzat   által   megadott   időpontokban   díjmentesen   vehették  át   a   kaposváriak   az   erre   kijelölt   helyszíneken.   Akik   a   meghirdetett   alkalmakkal   nem   tudtak   élni,   azok   a   Kapos  Holding   Áchim   András   utcai   ügyfélszolgálatán   ezután   is   hozzájuthatnak   az   edényhez.   Néhány   hét   elteltével   már  társasházak   is   jelentkeztek,   így   azokban   már   olyan   intelligens   gyűjtőedények   működnek,   amelyek   automatikusan  jelzik   a   szolgáltatónak,   ha   a   tartály   telítettsége   indokolja   az   olaj   elszállítását.   A   szolgáltató   természetesen  folyamatosan várja a társasházi lakók jelzéseit, ezt legegyszerűbben a közös képviselőiken keresztül tehetik meg.
A   kaposvári   hulladékkezelés   intézményi   átalakítása   régen   kezdődött.   A   hagyományos   szeméttelepek   bezárása   és  rekultiválása   után   2015-ben   modern   hulladékkezelő   központ   épült,   amely   lehetővé   tette   a   környezettudatosabb   és  hatékonyabb   működést.   Az   ehhez   társuló   szemléletformáló   kampánynak   köszönhetően   pedig   a   kaposváriak   mára  sokkal   tudatosabbá   váltak.   A   hulladékkezelésnek   kialakult   egy   olyan   kultúrája,   amelyben   az   újrahasznosítás  központi   fogalommá   vált,   így   sokan   már   el   sem   tudják   képzelni   azt,   hogy   egy   műanyag   palackot   a   kommunális  hulladék közé dobjanak. A legtöbb háztartásban már külön kezelik az újrahasznosítható anyagokat.
A   „Lakossági   eredetű   használt   sütőolaj   begyűjtésének   fejlesztése   Kaposváron”   (KEHOP-3.1.1-17-2018-00002)  elnevezésű   projekt   az   Európai   Unió   támogatásával,   Magyarország   Kormányának   társfinanszírozásával   valósult  meg. 
Mintegy   240   millió   forint   vissza   nem   térítendő   európai   uniós   támogatásból   alakította   ki   használtsütőolaj- begyűjtési   rendszerét   Kaposvár   önkormányzata.   A   város   ezzel   újabb   fontos   lépést   tett   a   még   zöldebb,   még   tisztább   és   még   inkább   fenntartható   Kaposvár   felé.   A   somogyi   megyeszékhely   élen   jár   a   környezetvédelmi   beruházások   terén,   az   elmúlt   két   évtizedben   fejlesztések   sokaságát   hajtotta   végre   annak   érdekében,   hogy   a   lehető   leghatékonyabb   rendszerekkel   modernizálja   a   városüzemeltetést   és   a   közszolgáltatásokat. A   lead   foglalja   össze   röviden,   néhány   mondatban   azt,   amiről   az   egész   sajtóközlemény   szól,   legyen   benne   a   legfontosabb   információ   a   fejlesztésről.   A   támogatási   összeg   mindig   kerekítve   (millió   forint   esetén   két   tizedes   jegyig,   milliárd   forint   esetén   3   tizedes   jegyig)   szerepeljen.   Kötelező   jelleggel   tartalmazza   az   európai   uniós   támogatás   tényére   utaló   mondatot,   illetve   meg   kell   említeni,   hogy   a   támogatás   visszatérítendő   vagy   nem.
Megkezdődik a használtsütőolaj-begyűjtési program Kaposváron
A   házhoz   menő   szelektív   hulladékgyűjtés   még   ma   sem   túl   elterjedt   Magyarországon,   miközben   Kaposvár,  illetve   a   Kaposmenti   Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati   Társulás   településein   már   közel   10   éve   működő  gyakorlat.
A   kaposvári   hulladékkezelés   intézményi   átalakítása   régen   kezdődött.   A   hagyományos   szeméttelepek  bezárása   és   rekultiválása   után   2015-ben   modern   hulladékkezelő   központ   épült,   amely   lehetővé   tette   környezettudatosabb   és   hatékonyabb   működést.   Az   ehhez   társuló   szemléletformáló   kampánynak  köszönhetően   pedig   a   kaposváriak   mára   sokkal   tudatosabbá   váltak.   A   hulladékkezelésnek   kialakult   egy   olyan  kultúrája,   amelyben   az   újrahasznosítás   központi   fogalommá   vált,   így   sokan   már   el   sem   tudják   képzelni   azt,  hogy   egy   műanyag   palackot   a   kommunális   hulladék   közé   dobjanak.   A   legtöbb   háztartásban   már   eleve   külön  kezelik az újrahasznosítható anyagokat a többitől.
Kaposvár   a   környezeti   terhek   további   csökkentése   érdekében   elhatározta,   hogy   megvalósítja   a   használt  sütőolaj   házhoz   menő   begyűjtését.   Ez   ténylegesen   azt   jelenti,   hogy   meghatározott   menetrend   szerint  
Mintegy   240   millió   forint   vissza   nem   térítendő   európai   uniós   támogatással   újabb   fontos   lépést   tesz   az   önkormányzat   a   még   zöldebb,   még   tisztább   és   még   inkább   fenntartható   Kaposvár   felé.   Hamarosan   elindul   ugyanis   a   városban   a   használt   sütőolaj   begyűjtése.   A   somogyi   megyeszékhely   élen   jár   a   környezetvédelmi   beruházások   terén,   az   elmúlt   két   évtizedben   fejlesztések   sokaságát   hajtotta   végre   annak   érdekében,   hogy   a   lehető   leghatékonyabb   rendszerekkel   modernizálja   a   városüzemeltetést   és   a   közszolgáltatásokat. A   lead   foglalja   össze   röviden,   néhány   mondatban   azt,   amiről   az   egész   sajtóközlemény   szól,   legyen   benne   a   legfontosabb   információ   a   fejlesztésről.   A   támogatási   összeg   mindig   kerekítve   (millió   forint   esetén   két   tizedes   jegyig,   milliárd   forint   esetén   3   tizedes   jegyig)   szerepeljen.   Kötelező   jelleggel   tartalmazza   az   európai   uniós   támogatás   tényére   utaló   mondatot,   illetve   meg   kell   említeni,   hogy   a   támogatás   visszatérítendő   vagy   nem.
jövőben   mind   a   családi   házas,   mind   pedig   a   társasházi  övezetekbe   egy   speciális   jármű   érkezik   majd   a   használt   olajért,  amelyet   egy   erre   a   célra   készített   3   literes   edényben   lehet  gyűjteni. 
Szita   Károly   polgármester   a   program   elindulása   kapcsán  levelet   írt   a   kaposváriaknak,   amelyet   a   napokban   minden  háztartásba   eljuttat   az   önkormányzat.   A   városvezető   ebben  hangsúlyozza:   a   begyűjtés   csak   a   kaposváriak  közreműködésével   válhat   sikeressé,   ezért   Szita   Károly   azt   kéri   a   városlakóktól,   csatlakozzanak   kezdeményezéshez,   hogy   gyermekeink   és   unokáink   egy   még   tisztább,   még   élhetőbb   Kaposváron  nőhessenek fel.
A   gyűjtés   először   a   családi   házas   övezetekben   kezdődik   meg,   az   ehhez   szükséges   palackokat   a   személyi  igazolvány   és   a   lakcímkártya   bemutatásával   az   önkormányzat   által   megadott   időpontokban   díjmentesen  vehetik át a kaposváriak az erre kijelölt helyszíneken.
A   „Lakossági   eredetű   használt   sütőolaj   begyűjtésének   fejlesztése   Kaposváron”   (KEHOP-3.1.1-17-2018- 00002)   elnevezésű   projekt   az   Európai   Unió   támogatásával,   az   Európai   Kohéziós   Alap   társfinanszírozásával  valósul meg.